Спортски оперативни тренер

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА СПОРТСКОГ ОПЕРАТИВНОГ ТРЕНЕРА

Државна, акредитована Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице у сарадњи са спортским организацијама организује у складу са Законом о спорту, стручно усавршавање и оспособљавање за звање СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР ( кошарке, фудбала, борилачких вештина, фитнес).

Контакт особа за стручно оспособљавање спортских оперативних тренера је Ненад Јерковић, телефон: 060/714-10-60 . 

Кординатор стручног оспособљавања спортских оперативних тренера је др Сандра Вујков, телефон: 060/6689559 .

  • Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама спорта и његових организација.

  • Настава се састоји од теоријских предавања, вежби и педагошке односно стручне праксе.

  • Наставни план и програм чини дванаест предмета из општестручне и ужестручне области:

НАСТАВНИ ПЛАН (240 ЧАСОВА)

Р.б. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Фондчасова Облик наставе
теорија вежбе
Опште стручни предмети 102 68 34
1. Исхрана спортиста и опоравак 12 12 0
2. Психолошка припрема спортиста 12 12 0
3. Спортска медицина – основе 12 8 4
4. Дијагностика у спорту 18 12 6
5. Основе спортског тренинга 24 12 12
6. Физичка припрема 24 12 12
Уже стручни предмети 138 42 96
7. Теоријске основе спортске гране 8 8 0
8. Техника спортске гране/методика обуке технике 42 14 28
9. Тактика спортске гране 24 12 12
10. Планирање и програмирање тренинга спортске гране 24 8 16
11. Стручно-педагошка пракса 40 0 40
12. ЗАВРШНИ РАД 0 0 0
УКУПНО 240 110 130

Напомена:

Опште-стручни и уже-стручни предмети се слушају и полажу на Високој Школи.

Практична настава и вежбе се спроводе у Школи, уколико за то постоје услови, или у сарадњи са спортским савезима и клубовима, уколико у Школи не постоје могућности реализације вежби и практичне наставе.

Стручна пракса се спроводи у клубовима, по претходном договору са именованим спортским гранским савезом

  • Наставу реализују наставници и сарадници установе и истакнути спортски стручњаци и тренери.

  • Из свих наставних предмета полажу се испити, а након тога брани се завршни рад.

  • Након завршетка оспособљавања сви оперативни тренери добијају сертификат о стицању звања на српском и енглеском језику


ОБАВЕШТЕЊА

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА – ОПШТИ ДЕО ЈАНУАР-АПРИЛ 2020

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА – СТРУЧНИ ДЕО ЈАНУАР-АПРИЛ 2020


ПРИЛОЗИ