Курс за дадиље

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ПОСАО ДАДИЉЕ

 

Стручно оспособљавање траје 4 месеца

Цена по полазнику 38 750  динара.

По завршеном оспособљавању стиче се сертификат

Стручно оспособљен/a за посао дадиље

Број остварених бодова: 13 ЕСПБ

Пријава кандидата врши се на е-маил: kursevi@vsovsu.rs

Уз молбу, кандидат подноси своју радну биографију.

Услови: будући полазници треба да имају завршену средњу школу било ког усмерења у трајању од четири године.

Приликом уписа, кандидати прилажу копију дипломе последњег завршеног степена формалног образовања (копију дипломе средње школе, завршеног факултета и сл.).

Пружање информација о стручном оспособљавању и пријава кандидата обављају се телефонским путем, у периоду:

од 4. до 20. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9-18 часова.
Контакт особа за стручно оспособљавање је Дијана Крстић, телефон: 060/444-70-19.


Циљеви курса

Након завршеног стручног оспособљавања полазници ће бити у стању да:

  • разумеју основне одлике психо-физичког раста и развоја детета: телесни, моторни, когнитивни, социо-емоционални аспект развоја – са посебним освртима на период одојчета, рано детињство и предшколски развојни период,
  • разумеју принципе здраве исхране и неге детета којима се подстиче оптималан раст и развој,
  • организују и структуришу време детета на начин који укључује поштовање индивидуалности детета и његових потреба, уважавање очекивања родитеља и примену основних васпитно образовних принципа,
  • организују простор и бригу о детету која укључује потпуну безбедност и сигурност детета, али у исто време и подстиче креативност, маштовитост и игру као неопходне елементе дечијег развоја,
  • примене мере и активности које се односе на прву помоћ и заштиту детета од повређивања и у ургентним стањима.

 

Компетенције које се стичу

По завршетку стручног оспособљавања, полазници ће стећи одређене професионалне и личне компетенције које се односе на следеће области:

  • ДЕЧИЈИ РАСТ И РАЗВОЈ  – укључује знања и вештине које су потребне дадиљи како би разумела начин на који деца усвајају језик и креативну експресију и начин на који се деца развијају физички, когнитивно, емоционално и социјално.
  • ЗДРАВЉЕ, БЕЗБЕДНОСТ И ИСХРАНА– укључује знања и вештине које су потребне дадиљи да успостави и одржава окружење које промовише здравље и обезбеђује негу, сигурност и безбедност деце.
  • ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ И ИНТЕРАКЦИЈЕ – укључује знања и вештине које су потребне дадиљи како би успоставила подржавајуће и стимулативне односе са децом и како би их водила – како индивидуално, тако и као припаднике групе.

 

Настава у оквиру стручног оспособљавања

Наставни план и програм стручног оспособљавања је прилагођен савременим потребама организације васпитно-образовног рада..

Настава се састоји од теоријских предавања,, вежби и педагошке, односно, стручнe праксе.

Наставни план и програм чини четири предмета из општестручне и ужестручне области:

 

Бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЕСПБ
бодова
Фонд
часова
Облик наставе
теорија вежбе
Опште стручни        
1. Развојна психологија 3 (3+1) 60 45 15
2. Дечији развој кроз игру 3 (2+1) 45 30 15
3. Телесни развој са здравственим васпитањем 4 (2+1) 45 30 15
Уже стручни      
4. Методика васпитно образовног рада 3 (2+1)  45 30 15
5. Педагошка/стручна пракса 30   30
Укупно: 13 225 135 90

 

Цена једног часа: 150 динара

Административни трошкови (ангажовање Студентске службе и Рачуноводства): 5000 динара по кандидату

Цена курса по кандидату: 38750 динара

Циљна група: грађани са минималним средњим степеном формалног образовања.