Kurs za dečijeg animatora

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA DEČIJEG ANIMATORA

Stručno osposobljavanje traje 4 meseca

Cena po polazniku 45 500 dinara.

Po završenom osposobljavanju stiče se sertifikat

Stručno osposobljen/a za posao dečijeg animatora

Broj ostvarenih bodova: 15 ESPB

 

Prijava kandidata vrši se na e-mail: kursevi@vsovsu.rs

Uz molbu, kandidat podnosi svoju radnu biografiju.

Uslovi: budući polaznici treba da imaju završenu srednju školu bilo kog usmerenja u trajanju od četiri godine.

Prilikom upisa, kandidati prilažu kopiju diplome poslednjeg završenog stepena formalnog obrazovanja (kopiju diplome srednje škole, završenog fakulteta i sl.).

Pružanje informacija o stručnom osposobljavanju i prijava kandidata obavljaju se telefonskim putem, u periodu:

od 4. do 20. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9-18 časova.
Kontakt osoba za stručno osposobljavanje dečijih animatora je Dijana Krstić, telefon: 060/444-70-19.


Ciljevi stručnog osposobljavanja

Po završetku stručnog osposobjavanja, polaznici će biti u stanju da:

  • Razumeju važnost i odlike dečije igre, kao i specifičnosti koje se odnose na igru određenog dečijeg uzrasta,
  • Primene znanja o dečijim potrebama za igrom i animiraju decu kako individualno, tako i u grupi
  • Strukturišu dečije vreme i osmisle igru i zabavu koja je u skladu sa optimalnim psihofizičkim razvojem deteta

Kompetencije koje se razvijaju

  • Socio-emocionalne kompetencije za rad sa decom različitog uzrasta, pola i individualnosti
  • Kreativna  ekspresija i sposobnost primene različitih tehnika animiranja u radu sa decom
  • Sposobnost kreiranja i realizacije različitih programa ( igraonice, rođendaonice, sportske igraonice, kulturno-umetničke igraonice kao i igraonice pri turističkim objektima i tržnim centrima )

 

Nastavni plan i program prilagođen je zahtevima i potrebama savremene organizacije vaspitno-obrazovnog rada.

Nastava se odvija kroz predavanja, vežbe i stručnu praksu o kojoj se vodi dnevnik.

Br. NASTAVNI PREDMET ESPB
bodova
Fond
časova
Oblik nastave
teorija vežbe
Opšte stručni      
1. Dečji razvoj kroz igru 3 (3+1) 60 45 15
2. Scenska umetnost i lutkarstvo 3 (2+1) 45 30 15
3. Likovna radionica 3 (2+1) 45 30 15
4, Muzička radionica 3 (2+1) 45 30 15
Uže stručni      
4. Metodika vaspitno obrazovnog rada animatora 3 (2+1) 45 30 15
5. Pedagoška/stručna praksa 30   30
Ukupno: 15 275 165 105

 

Administrativni troškovi : 5000 dinara po kandidatu

Cena kursa po kandidatu : 45500 dinara

Ciljna grupa : građani sa minimalno srednjim stepenom formalnog obrazovanja.