Курс за дечијег аниматора

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ДЕЧИЈЕГ АНИМАТОРА

Стручно оспособљавање траје 4 месеца

Цена по полазнику 45 500 динара.

По завршеном оспособљавању стиче се сертификат

Стручно оспособљен/а за посао дечијег аниматора

Број остварених бодова: 15 ЕСПБ

 

Пријава кандидата врши се на е-маил: kursevi@vsovsu.rs

Уз молбу, кандидат подноси своју радну биографију.

Услови: будући полазници треба да имају завршену средњу школу било ког усмерења у трајању од четири године.

Приликом уписа, кандидати прилажу копију дипломе последњег завршеног степена формалног образовања (копију дипломе средње школе, завршеног факултета и сл.).

Пружање информација о стручном оспособљавању и пријава кандидата обављају се телефонским путем, у периоду:

од 4. до 20. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9-18 часова.
Контакт особа за стручно оспособљавање дечијих аниматора је Дијана Крстић, телефон: 060/444-70-19.


Циљеви стручног оспособљавања

По завршетку стручног оспособјавања, полазници ће бити у стању да:

  • Разумеју важност и одлике дечије игре, као и специфичности које се односе на игру одређеног дечијег узраста,
  • Примене знања о дечијим потребама за игром и анимирају децу како индивидуално, тако и у групи
  • Структуришу дечије време и осмисле игру и забаву која је у складу са оптималним психофизичким развојем детета

Компетенције које се развијају

  • Социо-емоционалне компетенције за рад са децом различитог узраста, пола и индивидуалности
  • Креативна  експресија и способност примене различитих техника анимирања у раду са децом
  • Способност креирања и реализације различитих програма ( играонице, рођендаонице, спортске играонице, културно-уметничке играонице као и играонице при туристичким објектима и тржним центрима )

 

Наставни план и програм прилагођен је захтевима и потребама савремене организације васпитно-образовног рада.

Настава се одвија кроз предавања, вежбе и стручну праксу о којој се води дневник.

Бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ЕСПБ
бодова
Фонд
часова
Облик наставе
теорија вежбе
Опште стручни      
1. Дечји развој кроз игру 3 (3+1) 60 45 15
2. Сценска уметност и луткарство 3 (2+1) 45 30 15
3. Ликовна радионица 3 (2+1) 45 30 15
4, Музичка радионица 3 (2+1) 45 30 15
Уже стручни      
4. Методика васпитно образовног рада аниматора 3 (2+1) 45 30 15
5. Педагошка/стручна пракса 30   30
Укупно: 15 275 165 105

 

Административни трошкови : 5000 динара по кандидату

Цена курса по кандидату : 45500 динара

Циљна група : грађани са минимално средњим степеном формалног образовања.