KONTAKT

www.vsovsu.rs

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

Pružanje informacija o stručnom osposobljavanju i prijava kandidata obavljaju se telefonskim putem svakog radnog dana od 9-18 časova.

  • Kontakt osoba za stručno osposobljavanje sportskih operativnih trenera je Nenad Jerković, telefon: 060/714-10-60 .
  • Kontakt osoba za stručno osposobljavanje dadilja i dečijih animatora je Dijana Krstić, telefon: 060/444-70-19 .
  • Kontakt osoba za stručno osposobljavanje zdravstvenih negovatelja je Dejan Živanović, telefon: 060/529-12-75 .

 

Adresa: Banijska 67, 24000 Subotica

Telefon: (024) 547-860 i 547-870

Žiro račun: 840-446666-88

Pib: 100847552

Matični broj: 08058482

Email: kursevi@vsovsu.rs

web: kursevi.vsovsu.rs