КОНТАКТ

www.vsovsu.rs

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера

Пружање информација о стручном оспособљавању и пријава кандидата обављају се телефонским путем сваког радног дана од 9-18 часова.

  • Контакт особа за стручно оспособљавање спортских оперативних тренера је Ненад Јерковић, телефон: 060/714-10-60 .
  • Контакт особа за стручно оспособљавање дадиља и дечијих аниматора је Дијана Крстић, телефон: 060/444-70-19 .
  • Контакт особа за стручно оспособљавање здравствених неговатеља је Дејан Живановић, телефон: 060/529-12-75 .

 

Адреса: Банијска 67, 24000 Суботица

Телефон: (024) 547-860 и 547-870

Жиро рачун: 840-446666-88

Пиб: 100847552

Матични број: 08058482

Email: kursevi@vsovsu.rs

web: kursevi.vsovsu.rs